Programare
Acasă Centrul de Sănătate Mintală Colectiv de cercetare

Colectiv de cercetare

Cercetarea constituie o direcţie a activităţii CSM care este integrată cu cea de asistenţă medicală.
Despre compartiment

Cercetarea constituie o direcţie a activităţii CSM care este integrată cu cea de asistenţă medicală.

Proiectele desfăşurate au un caracter aplicativ; bazate pe datele rezultate din activitatea practică – programele de intervenţie oferite pacienţilor şi familiilor acestora, proiectele sunt orientate spre depistarea şi studierea diverselor  tipuri de tulburări, adaptarea de tehnici de recuperare specifice pentru diferite categorii de dizabilităţi, implementarea şi validarea de modele de intervenţie noi.

Este de menţionat cercetarea-pilot Un model de intervenţie interdisciplinară pentru copiii cu dizabilităţi multiple”, realizată în colaborare cu Asociaţia Americană a Programelor Afiliate Universităţilor pentru Persoane cu Disabiliti (AAUAP) şi cu finanţarea Academiei Române. Rezultatele cercetării au adus primele date privind eficienţa unei model comunitar de servicii de acest tip aplicat la noi în ţară. Modelul de intervenţie validat a fost implementat prin proiectul „One Way to Inclusion” (2000-2001), finanţat de Programul Mental Disability al Centrului pentru Politici şi Servicii de Sănătate.

Teme de cercetare recente:

  • Dizabilitățile asociate în contextul unor afecțiuni cronice  –  aspecte privind prevalența și evoluția la copiii care se adresează  Centrului de Sănătate Mintală  (2015)
  • Intervenția timpurie în echipă interdisciplinară la copiii cu tulburări din spectrul autist (2014)
  • Un studiu-pilot privind aplicarea metodei de terapie prin muzică Soundbeam la copii cu dizabilităţi multiple (2009-2011)
  • Incidenţa şi formele tulburărilor de tip anxios la populaţia clinică infantilă care se adresează Centrului de Sănătate Mintală (2009-2010)
  • Tulburările relaţionale şi tulburările din spectrul autist – un model funcţional de intervenţie în vederea ameliorării sănătăţii mintale în primii ani de viaţă  (2006-2009)

 Studii în parteneriat şi proiecte finanţate desfăşurate

  • Centru de Recuperare şi Resurse pentru Copiii cu Dizabilităţi Multiple şi Familiile lor, realizat în colaborare cu Direcţia pentru Protecţia Copilului, sector 2 şi PHARE, 2002-2009.
  • Studiul Bucharest Intervention Project, în cadrul acordului de parteneriat IOMC – Tulane University Medical Centre, Fundaţia Tulane, 2000-2005.
  • Programul de screening pentru depistarea precoce a tulburărilor de dezvoltare – IOMC, 2002.

Echipa medicală

Raluca Vărăşteanu

Psiholog, Logoped, Asistent de Cercetare

Cezarina Daniela Boțan Stănescu

Psiholog, Asistent de Cercetare

Viorela Constantin

Psiholog, Asistent de Cercetare

Colectiv de cercetare

Echipa medicală

Miruna Rădan

Psiholog

Mihaela Găişteanu

cercetător şt III

Raluca Vărăşteanu

Psiholog, Logoped, Asistent de Cercetare

Cezarina Daniela Boțan Stănescu

Psiholog, Asistent de Cercetare

Viorela Constantin

Psiholog, Asistent de Cercetare

Dr. Vatavu Ileana

Medic Primar Oftalmolog