Programare

Asistenta Sociala

Cabinetul de Asistenta Sociala INSMC „Alessandrescu-Rusescu”, Componenta OG Polizu ofera servicii de asistență socială și consiliere tuturor copiilor si familiilor acestora sau reprezentantului legal. Obiectivul principal al cabinetului este prevenirea separării copilului de familie și integrarea copilului în familia de origine.
Despre Compartiment

Activitatea asistentului social se realizează in cadrul echipei interdisciplinare cu ceilalti profesionisti din institutie: medici, asistente medicale, psiholog, preot. Serviciile in cadrul cabinetului sunt acordate de Maria Lincă, asistent social principal.

Consiliere privind:

 • Servicii de asistență socială și consiliere în domeniul protecției copilului
 • Identificarea persoanelor , familiilor și grupurilor cu risc social înalt
 • Intervenție în situație de criză
 • Actele  necesare obținerii Certificatului Constatator al Născutului Viu
 • Intocmire certificat de naștere copil
 • Intocmire acte de identitate părinți
 • Identificarea factorilor de risc
 • Dezvoltarea și consolidarea competențelor parentale
 • Favorizarea atașamentului între mamă – copil
 • Promovarea și beneficiile alăptării la săn
 • Prevenirea sarcinilor nedorite
 • Consiliere individuală , familială și de grup
 • Consilierea grupurilor de risc,
 • Boli cu risc de sănătate publică
 • Separarea copilului de familie
 • Integrarea copilului în familia de origine
 • Obtinerea altor drepturi financiare pentru copil
 • Drepturile copilului
 • Violenta domestica
 • Prevenirea neglijarii, abuzului, traficului de persoane si exploatare prin munca

Categorii de beneficiari:

 • Cuplul mamă – copil expus riscului separării de familie
 • Gravidele aflate în situație se risc
 • Copii a căror naștere nu a fost înregistrată
 • Copii ai căror părinți nu au acte de identitate
 • Copii din mame / părinți minori
 • Grupuri de risc
 • Persoane cu dizabilități
 • Persoane varstnice
 • Persoane fără adăpost
 • Persoane cu diferite adicții – consum de alcool, droguri sau alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc, etc,
 • Victimele traficului de persoane
 • Victimele violenței în familie
 • Persoane cu afecțiuni psihice
 • Persoane private de libertate
 • Persoane din comunități izolate ,șomerii de lungă durată , precum și servicii sociale de suport pentru aparținătorii beneficiarilor
 • Persoane  fara acte de identitate
 • Mame singure

Institutii cu care colaboreaza:

 • DGASPC-uri
 • Politie
 • Primarii – SPAS sau persoana cu atributii
 • Spitale
 • Maternitati
 • Organizatii neguvernamentale
 • Biserica
 • Servicii de evidenta a persoanelor

Profesionisti cu care colaboreaza:

 • Asistenti sociali
 • Psihologi
 • Asistenti medicali comunitari
 • Mediatori sanitari
 • Cadre didactice
 • Medici de familie
 • Medici specialisti
 • Politisti
 • Preot

Legislatie utilizata:

 1. Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului
 2. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Hotararea de Guvern nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare
 4. Legea nr.119 /1996  cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 5. Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Legea nr. 292/2011 privind sistemul national de asistenta sociala
 7. Legea nr. 46 /2003 a drepturilor pacientului
 8. Legea nr. 466/ 2004  privind statutul asistentului social
 9. Hotararea nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati si aflati in situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state
 10. Alte acte normative in functie de cazuistica