Programare
Acasă Unitatea de Asistenta Tehnica si Management Programe

Unitatea de Asistenta Tehnica si Management Programe

Colectivul:

Dr. Michaela Nanu – Coordonator UATMP
Ec. Valentina Donici – Responsabil financiar UATMP

Atribuţii:

a) acordă consultanță și asistență tehnică unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică;

b) planifică, organizează și coordonează desfășurarea activităților din cadrul programelor de sănătate publică în scopul îndeplinirii obiectivelor programelor;

c) monitorizează activitățile desfășurate în cadrul programelor naționale de sănătate publică;

d) elaborează proceduri și metodologii pentru procesele pe care le desfășoară;

e) asigură managementul fondurilor alocate programelor naționale de sănătate publică prin:

  • estimarea și fundamentarea anuală a necesarului de fonduri pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică;
  • propunerea repartizării fondurilor alocate pe unitățile de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică;
  • verificarea lunară a eligibilității cheltuielilor efectuate de unitățile de specialitate care implementează programe/subprogram naționale de sănătate publică;
  • întocmirea și avizarea situațiilor centralizate privind cererile de finanțare lunară a programelor naționale de sănătate publică;
  • comunicarea sumelor aprobate pentru finanțarea lunară a programelor naționale de sănătate publică către unitățile de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică;
  • solicitarea efectuării virărilor de credite la cererea justificată a unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică;
  • formularea propunerilor cu privire la suplimentarea fondurilor alocate programelor sau subprogramelor naţionale de sănătate publică.

f) centralizează trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate raportaţi în condiţiile prezentelor norme tehnice;

g) transmite Serviciului programe de sănătate, trimestrial, cumulat de la începutul anului și anual, indicatorii prevăzuţi în cadrul programelor naţionale de sănătate, centralizaţi la nivel naţional;

h) monitorizează consumul de medicamente sau materiale sanitare, precum și stocurile existente la nivelul unităților de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică;

i) estimează cantitățile de medicamente și materiale sanitare necesare pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică;

j) elaborează şi transmite Serviciului programe de sănătate rapoarte trimestriale și anuale cu privire la implementarea programelor naţionale de sănătate de sănătate publică;

k) informează Serviciul programe de sănătate asupra problemelor şi disfuncţionalităţilor întâmpinate în implementarea programelor naţionale de sănătate şi formulează propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a acestora;

l) organizează şi administrează la nivel național sau regional, după caz, sistemul informațiilor din domeniul programelor naţionale de sănătate publică;

m) formulează propuneri cu privire la strategia programelor naţionale de sănătate publică, de organizare şi desfăşurare a acestora;

n) formulează propuneri cu privire la structura programelor/ subprogramelor naționale de sănătate publică.

Finantari

An

Finantare martie 2021 PN VI

Află mai multe

Finantare februarie 2021 PN VI

Află mai multe

Finantare ianuarie 2021 PN VI

Află mai multe

Finantare decembrie 2020 PN VI

Află mai multe

Finantare noiembrie 2020

Află mai multe

Finantare octombrie 2020 PN VI

Află mai multe

Finantare septembrie 2020 PN VI

Află mai multe

Finantare august 2020 PN VI

Află mai multe

Finantare iulie 2020 PN VI

Află mai multe

Finantare iunie 2020 PN VI

Află mai multe

Finantare mai 2020 PN VI

Află mai multe

Finantare aprilie 2020 PN VI

Află mai multe

Finantare martie 2020 PN VI

Află mai multe

Finantare februarie 2020 PN VI

Află mai multe

Finantare ianuarie 2020 PN VI

Află mai multe

Finantare dececmbrie 2019 PN VI

Află mai multe

Finantare noiembrie 2019 PN VI

Află mai multe

Finantare octombrie 2019 PN VI

Află mai multe

Finantare septembrie 2019 PN VI

Află mai multe

Finantare august 2019 PN VI

Află mai multe

Finantare iulie 2019 PN VI

Află mai multe

Finantare iunie 2019 PN VI

Află mai multe

Finantare mai 2019 PN VI

Află mai multe

Finantare aprilie 2019 PN VI

Află mai multe

Finantare martie 2019 PN VI

Află mai multe

Finantare februarie 2019 PN VI

Află mai multe

Finantare ianuarie 2019 PN VI

Află mai multe

Finantare decembrie 2018 PN VI

Află mai multe

Finantare noiembrie 2018 PN VI

Află mai multe

Finantare octombrie 2018 PN VI

Află mai multe

Finantare septembrie 2018 PN VI

Află mai multe

Finantare august 2018 PN VI

Află mai multe

Finantare iulie 2018 PN VI

Află mai multe

Finantare iunie 2018 PN VI

Află mai multe

Finantare mai 2018 PN VI

Află mai multe

Finantare aprilie 2018 PN VI

Află mai multe

Finantare martie 2018 PN VI

Află mai multe

Finantare martie 2018 PN VI

Află mai multe

Finantare februarie 2018 PN VI

Află mai multe