Analize Programare
Buletin pentru analize

Vă rugăm să introduceți codul primit in urma analizelor făcute la INSMC mai jos.

Codul se află pe partea dreaptă al buletinului de analize

Acasă Cercetare Colectiv de cercetare în Sănătate Mintală și Recuperare a copilului cu handicap

Colectiv de cercetare în Sănătate Mintală și Recuperare a copilului cu handicap

Cercetarea constituie o direcţie a activităţii CSM care este integrată cu cea de asistenţă medicală.
Despre compartiment

Cercetarea constituie o direcţie a activităţii CSM care este integrată cu cea de asistenţă medicală.

CINE SUNTEM?

 • Colectivul de Cercetare pentru Sanatate Mintala si Recuperarea Copilului cu Handicap isi desfasoara activitatea in cadrul Centrului de Sănătate Mintală INSMC, care  este o secţie exterioară a Institutului National pentru Sanatatea Mamei şi Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, cu sediul în Calea Griviţei nr.71, sectorul 1, Bucureşti.
 • Proiectele desfăşurate au un caracter aplicativ; bazate pe datele rezultate din activitatea practică – programele de intervenţie oferite pacienţilor şi familiilor acestora, proiectele sunt orientate spre depistarea şi studierea diverselor  tipuri de tulburări, adaptarea de tehnici de recuperare specifice pentru diferite categorii de dizabilităţi, implementarea şi validarea de modele de intervenţie noi.

ISTORIC

 • Centrul de Sănătate Mintală  al INSMC a fost înfiinţat ca un centru model al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru a oferi, copiilor cu dizabilităţi severe şi multiple şi celor cu probleme de sănătate mintală, servicii de diagnostic şi intervenţie multidisciplinară.
 • Centrul de Sanatate Mintala al INSMC este primul centru în care au fost introduce metode de terapie comportamentală în recuperarea copiilor cu TSA şi copiilor cu dizabilităţi mintale.
 • Au fostdezvoltate programe speciale de recuperare pentru diferite categorii de copii cu dizabilităţi şi s-aînfiinţat prima clasă pentru copii autişti.
 • De asemenea, au fost organizate şi susţinte cicluri de cursuri de formare în tehnici şi metode de evaluare psihologică şi metode de terapie comportamentală pentru psihologi, şi cursuri de formare în metodele de recuperare a copiilor cu dizabilităţi mintale pentru cadre medii din instituţiile sanitare şi de ocrotire a copilului.

In prezent, se afla in desfasurare proiectul  “Tulburările severe de limbaj si comunicare – o abordare terapeutică precoce centrată pe familie” (2020-2023); care are două componente:

 • un program de prevenție a tulburărilor de limbaj și comunicare la copii cu varste intre 0 si 2 ani cu risc în dezvoltare si
 • un program de intervenție terapeutică pentru copii cu varste cuprinse intre 2 si 5 ani cu tulburări severe de limbaj și comunicare.
 • proiectul include, de asemenea, sesiuni pentru părinți, bazate pe psihologia dezvoltării, programe de terapie comportamentală și parenting pozitiv.

 PROIECTE RECENTE

 • Studiu pilot privind interventia timpurie la copiii cu tulburari de sanatate mintala (2017-2019) – coordonator Dr.Psih.CS1 Radan M.
 • FRAC – Formarea națională a specialiștilor în recuperarea fizica si mental a afecțiunilor congenitale și genetice – Apel POCU/91/4/8 (2018/suspendat in prezent de beneficiar – INRMFB)
 • Studiu “ Inadaptarea scolara – caracteristici, strategii si tehnici recuperatorii – coordonator Psih.CS3 Gaisteanu M. (2017) – nefinalizat.
Componente

Colectiv de cercetare

Află mai multe

Comunicări și publicații

Află mai multe

Raport de activitate pentru 2020

Află mai multe

Colectiv de cercetare

Echipa medicală

Raluca Vărăşteanu

Psiholog, Logoped, Cercetător Științific

Cezarina Daniela Boțan Stănescu

Psiholog, Cercetător Științific

Viorela Constantin

Psiholog, Cercetător ştiinţific

Corina Maria Bacalearos

Psiholog, Cercetător Științific gr.III

Dr.Andrei Kozma

Medic primar stomatologie generală, PhD

Comunicări și publicații

2020

 • Stanescu-Botan, D., Varasteanu, R.,  Ionutiu, D., Constantin, V., Radan, M.(2020), “Boli rare asociate cu afectiuni neuropsihice si aspect psihologice privind adaptarea parintilor la boala copilului”, Simpozionul Ziua Internationala a Bolilor Rare – editia a 12-a cu tema “Provocari si oportunitati in diagnosticul si tratamentul copiilor cu boli rare”; 2020 (26 februarie) https://insmc.ro/uploads/files/INSMC%202020%20-%20BOLI%20RARE%20-%20Program%20final%20Simpozion.pdf
 • Raluca Cristina Vărăşteanu, Cezarina Daniela Stănescu Boţan, Raluca Dafina Ionuţiu, Andrei Kozma – Cultural aspects of play. Implications for the psychological evaluation and therapy ofchildren diagnosed with autism spectrum disorder – Romanian Journal of Medical Practice, Ro J Med Pract. Editura Medicala Amaltea, Bucuresti; ISSN: 1842-8258, eISSN: 2069-6108, ISSN-L: 1842-8258’ XV, Nr. 3 (73), (2020); p.425-428) DOI: 10.37897/RJMP.2020.4.11; indexed in / abstracted by: Thomson Reuters, Embase, Scopus, Cross.ref; Index Copernicus, Ebsco Host, Medline, PubMed, Ulrich’s periodical director; Cod CNCS: 786, categoria B+; https://rjmp.com.ro/articles/2020.4/RJMP_2020_4_Art-11.pdf
 • Varasteanu, R., Stanescu-Botan, D., “Dezvoltarea abilitatilor timpurii de limbaj prin facilitarea interactiunii parinte-copil”  Zilele Anuale ale Institutului National pentru Sanatatea Mamei si Copilului “Alessandrescu–Rusescu”, 2020, Bucureşti; decembrie 10-12; Volum de rezumate, Bucuresti ; ISBN 978-973-033386-2, https://www.medical-congresses.ro/wp-content/uploads/2020/12/brosura-program-a4-insmc-2020-2.pdf
 • Viorela Constantin, Raluca Dafina Ionuţiu, Cezarina Daniela Stănescu-Boţan, Raluca Vărăşteanu, Andrei Kozma; Managementul psihologic în adaptarea părinţilor la diagnosticul de tulburare din spectrul autist; Psychological Management Of Support In Parent Adaptation To An Autism Spectrum Disorder Diagnosis; Aparut in cartea “Antropologie si Management” – Sectiunea Antropologie biomedicala; Editura Academiei Române – (recunoscuta UEFSCDI poz.164); ISBN 978-973-27-3181-9, Bucuresti (2020);62-70 ;
 • Raluca Cristina Vărăşteanu, Raluca Dafina Ionuţiu, Daniela Cezarina Stănescu Boţan*, Viorela Constantin, Andrei Kozma; Aspecte culturale ale jocului. Implicaţii în evaluarea psihologică şi terapia copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autistVolum rezumate – Simpozionul “Zilele Rainer – 2020”; Journal of the Academical Society of Anthropology, (JASA ) ISSN 2668‐2427 ‐ online; ISSN 2668‐246X ‐ print ISSN‐L 2668‐2427; Vol.12.issue.1,Oct..2020, p.115-116; https://www.antropology.ro/doc/JASA/2020/JASA2020-VOL_1-Buc.pdf

2019

 • Radan, M., Constantin, V., Varasteanu, R., Stanescu-Botan, D. (2019) „Comorbiditatea în tulburările mintale la copilul mic și implicații pentru abordarea psihoterapeutică”, Zilele Anuale ale Institutului National pentru Sanatatea Mamei si Copilului “Alessandrescu–Rusescu”, 21-23 noiembrie 2019, Bucureşti /Volum de rezumate ISBN 978-973-0-30814-3/2019
 • Radan, M., Constantin, V., Varasteanu, R., Stanescu-Botan, D. (2019) „Tulburările sănătății mintale la copiii de 0-5 ani – proiectul Intervenția timpurie , Zilele Anuale ale Institutului National pentru Sanatatea Mamei si Copilului “Alessandrescu–Rusescu”, 21-23 noiembrie 2019, Bucureşti/ Volum de rezumate ISBN 978-973-0-30814-3/2019
 • Constantin,V., Ionutiu, D., Stanescu-Botan, D., Varasteanu, R. (2019) „Valențe ale jocului în evaluarea și terapia copiilor cu tulburări din spectrul autist” , Zilele Anuale ale Institutului National pentru Sanatatea Mamei si Copilului “Alessandrescu–Rusescu”, 21-23 noiembrie 2019, Bucureşti/  Volumul “Antropologie și demografie”, – Coordonatori A. Kozma, C. Glavce, C. Bălăceanu-Stolnici, Ed. AcademieiRomâne
 • Rădan, M., Constantin, V., Vărășteanu, R., Stănescu Boțan, D., (2019) Electronic screen time ca factor de risc în dezvoltarea copilului”, Zilele Anuale ale Institutului National pentru Sanatatea Mamei si Copilului “Alessandrescu–Rusescu”, 21-23 noiembrie 2019, Bucureşti/ Revista de politici sociale a Academiei Romane, Institutul de cercetare a calitatii vietii – aprilie 2018
 • Vărăşteanu, R. (2019) “Interventia logopedica in tulburarile specifice de invatare” – prezentare dupa raportul de garda, 14 mai 2019
 • Radan, M., Ionutiu, D., Stanescu-Botan, D. Constantin, V., Varasteanu, R., (2019) “Impactul bolilor rare ale copilului asupra familiei”, Simpozionul Ziua bolilor rare – Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, februarie 2019, Bucuresti          

2018

 • Radan, M., Constantin, V., Stanescu-Botan, D., Varasteanu, R. (2018)  „Incidenta tulburarilor sanatatii mintale la copiii de 0-5 ani in populatia clinica”, Zilele Anuale ale Institutului National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, 1-3 noiembrie 2018, Bucureşti/ Volum de rezumate ISBN 978-973-0-28099-9/2018
 • Constantin,V., Ionutiu, D., Stanescu-Botan, D., Varasteanu, R., Kozma, A.(2018) „Managementul psihologic in adaptarea parintilor la diagnosticul de tulburare din spectrul autist , Simpozionul national cu participare internationala “Zilele Francisc I.Rainer” Antropologie si demografie, 18-20 octombrie 2018, Arad
 • Radan, M., Constantin, V., Stanescu-Botan, D., Varasteanu, R. (2018) Tulburarile relatiilor primare la copiii cu probleme de sanatate minatala – o abordare terapeutica bazata pe DC: 0-3 R, Clasificarea diagnostica a sanatatii mintale si a tulburarilor de dezvoltare ale copilariei timpurii, Zero to Three”, Zilele Anuale ale Institutului National pentru sanatatea mamei si copilului „Alessandrescu-Rusescu”, 1-3 noiembrie 2018, Bucureşti
 • Constantin,V., Ionutiu, D., Stanescu-Botan, D., Varasteanu, R. (2018) Confruntarea  cu  diagnosticul – perspectivele  parintilor  copiilor cu tulburari din  spectrul  autist”, Zilele Anuale ale Institutului National pentru sanatatea mamei si copilului „Alessandrescu-Rusescu”, 1-3 noiembrie 2018, Bucureşti
 • Rădan, M, Stevanovic, D., Constantin, V., Stănescu Botan, D.(2018) “Scala de evaluare a autismului în copilărie (CARS) în practica clinica”, Zilele Anuale ale Institutului National pentru sanatatea mamei si copilului „Alessandrescu-Rusescu”, 1-3 noiembrie 2018, Bucureşti/ Volum de rezumate ISBN 978-973-0-28099-9/2018
 • Rădan, M., Vărășteanu, R., Constantin, V., Stănescu Boțan, D.(2018), “Evaluarea si interventia psihologica la copiii cu boli rare”, Simpozionul Ziua bolilor rare –  Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului“Alessandrescu-Rusescu”, februarie 2018

2017

 • Radan M., Gaisteanu M., Stanescu Botan D.,Constantin V., Varasteanu R. (2017) “Un program- pilot de intervenţie timpurie pentru copiii cu tulburări de sănătate mintală” – Zilele Anuale ale Institutului National pentru Sanatatea Mamei si Copilului “Alessandrescu – Rusescu”, 23-25 noiembrie 2017, BucureştiVolum de rezumate ISBN 978-973-0-25907-0/ 2017
 • Radan M., Stanescu Botan D.,Constantin V., Varasteanu R.(2017) “Probleme de comportament ale copilului şi sănătatea mintală in primii ani de viaţă. Rolul practicilor de parenting ale familiei”, Zilele Anuale ale Institutului National pentru Sanatatea Mamei si Copilului “Alessandrescu – Rusescu”, 23-25 noiembrie 2017, BucureştiVolum de rezumate ISBN 978-973-0-25907-0/ 2017
 • ,Stănescu Boţan D.,Vărăşteanu R.(2017) “Impactul tehnologiei modern asupra dezvoltarii psihologice a copiilor in primii ani de viata”, Zilele Anuale ale Institutului National pentru Sanatatea Mamei si Copilului “Alessandrescu – Rusescu”, 23-25 noiembrie 2017, Bucureşti
 • Radan M., Gaisteanu M., Stanescu Botan D.,Constantin V., Varasteanu R.(2017) ”Caracteristici socio-demografice la copiii cu tulburari de sanatate mintala”, Simpozionul national cu participare internationala “Zilele Francisc I.Rainer” Antropologie si demografie, 27-29 aprilie 2017, Bucuresti/ Revista Calitatea vieții, Ed. AcademieiRomâne,  Aprilie 2017, p.128-129, ISSN 1018-0389/2017

2016

 • Vărăşteanu, R.(2016) „Depistarea şi intervenţia logopedică timpurie în tulburările de limbaj la copilul născut prematur”, Zilele Institutului pentru Sănătatea Mamei şi Copilului”Alessandrescu-Rusescu”- 9-10 decembrie 2016, Bucureşti
 • Găişteanu, M., Vărăşteanu, R.(2016) „Probleme de adaptare şcolară-particularităţi psihologice, strategii şi tehnici terapeutice”, Zilele Institutului pentru Sănătatea Mamei şi Copilului”Alessandrescu-Rusescu”- 9-10 decembrie 2016, Bucureşti

2015

 • Rădan, M., Stănescu, C., Căldăraru, R., Găișteanu, M., Vărășteanu, R., Vaman, I.,Ionuțiu, (2015) „Dizabilitățile asociate în contextul unor afecțiuni cronice –  aspecte privind prevalența și evoluția la copiii care se adresează  Centrului de Sănătate Mintală I.O.M.C”,  Zilele Institutului pentru Ocrotirea mamei și Copilului ”Prof. Dr. Alfred Rusescu”10-12 dec. 2015, București

2014

 • Rădan, M., Găişteanu, M., Ionuţiu, D., Vărăşteanu, R., Vaman, I. (2014) ”Resurse și limite ale intervenției pentru copiii cu tulburări din spectrul autist la Centrul de Sănătate Mintală I.O.M.C.” – A XI-a Conferință de Sănătate Mintală a Copilului și Adolescentului, Spitalul clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Al. Obregia, 7-8 nov. 2014, București.
 • Rădan, M., Găişteanu, M., Ionuţiu, D., Vărăşteanu, R., Vaman, I. (2014) ”Intervenția timpurie în echipă interdisciplinară la copiii cu risc pentru probleme de sănătate mintală”, Zilele Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. A. Rusescu“ , 28-29 august 2014, Bucureşti/ Volum de rezumate – Zilele Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. A. Rusescu“ 2014; Revista Românå de Pediatrie – Volumul LXIV, NR. 1, AN 2015, p.96

2012

 • Rădan, M., Găişteanu, M., “Delimitari teoretice si practice in perspectiva integrarii optime a copiilor cu TSA – Resurse si aplicatii in terapia comportamentala”, 5-11 iunie, CSM, Bucuresti, curs organizat in cadrul Programului Natioanal de Sanatate Mintala, Subprogramul 3.1. “Profilaxia in patologia psihiatrica si psihosociala” al MS, pentru terapeuti, psihologi, consilieri si cadre didactice din institutii de invatamant, in perspectiva integrarii copiilor cu TSA

Raport de activitate pentru 2020

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020

Colectivul de cercetare in sanatate mintala si recuperare a copilului cu handicap.

Colectivul este compus momentan din 3 persoane, care-si desfasoara activitatea in Centrul din locatia Grivitei:

– Constantin Viorela – Cercetator stiintific – psiholog

– Stanescu-Botan Daniela – Cercetator stiintific – psiholog

– Varasteanu Raluca – Cercetator stiintific – psiholog principal

– in anul 2020 s-a pensionat CS I, Dr. Miruna Radan – psiholog principal

In primul trimestru (perioada martie-iunie) si la sfarsitul anului 2020 (noiembrie,decembrie) datorita situatiei pandemice, activitatea a fost preponderent de la domiciliu (cereri avizate de telemunca).  S-au facut rapoarte de activitate individuale pentru perioada de telemunca cele din lunile noiembrie-decembrie atasate.

Din rapoartele de activitate individuale reiese ca activitatea depusa a constat in:

 • Adaptarea instrumentelor de lucru pentru mediul online
 • Activitati de colectare si analiza a datelor
 • Activitati de documentare teoretica
 • Contactarea potentialilor pacienti
 • Traducere si adaptare materiale cercetare
 • Articole in pregatire pentru publicatii
 • Crearea lectiilor pentru parinti si sesiuni parenting
 • Aritcole in pregatire pentru conferinte
 • Alcatuirea si completarea sistematica a bazei de date cu evidenta pacientilor, beneficiari ai “Centrului de Sanatate Mintala” / Selectarea copiilor eligibili proiectului actual, contactarea parintilor in vederea participarii la proiect, trimiterea si colectarea formularelor de Acord si Consimtamant informat de la parintii care si-au dat acordul verbal in prealabil si diseminarea informatiilor catre membrii echipei de cercetare
 • Intalniri de lucru cu specialisti din domeniu (psihologi/psihoterapeuti din diferite Asociatii profesionale) in perioada pandemiei, pentru a gasi modalitati de sprijin pentru personalul medical din spitale si nu numai
 • Documentare teoretica in vederea structurarii programului de dezvoltare a aptitudinilor de comunicare si managementului conflictului
 • Redactarea informatiior selectate in urma documentarii, in vederea conceperii structurii Programului de dezvoltare a aptitudinilor de comunicare si managementului conflictului
 • Intalniri de lucru periodice cu coordonatorul demersului in vederea conceperii si implementarii unui program de dezvoltare a aptitudinilor de comunicare si gestionare a conflictelor
 • Voluntariat in Proiectele de suport ale Asociatiei Romane de Psihoterapie Centrata pe Persoana “Alaturi de tine” pe perioada starii de urgenta si dupa incheierea acesteia “Ramanem aproape” avand ca obiectiv “Interventia psihologica de urgenta pentru victimele pandemiei Covid-19”
 • Participarea online la work-shop-uri de specialitate organizate in perioada pandemiei
 • Participare la intalniri de supervizare in cadrul Asociatiei “Institutul pentru Studiul si Tratamentul Traumei”

La care se mai pot adauga:

 • Efectuarea pontajului lunar pentru Colectivul de cercetare al CSM
 • Alcatuirea si completarea sistematica a condicii anuale pentru Colectivul de cercetare al CSM
 • Evidenta cererilor de concediu ale Colectivului de cercetare al CSM si transmiterea acestora si a altor documente in format electronic si fizic la sediul central (INSMC, B-dul Lacul Tei)

In urma rapoartelor individuale de activitate – conform grilei de evaluare – punctajul obtinut pe anul 2020:

– Constantin Viorela – CS, psih – 16.40

– Stanescu-Botan Daniela – CS, psih – 13.45

– Varasteanu Raluca – CS, psih – 12.75

Cumuland 42.6 puncte pentru CCSM – cu o medie de 14.2 puncte

 

Proiecte si studii derulate in anul 2020

  perioada Beneficiar Nr. contractului
FRAC – Formarea națională a specialiștilor în recuperarea afecțiunilor congenitale și genetice 2018-2021

Suspendat în prezent

MS

INRMFB

 

111105

Apel POCU/91/4/8

Tulburările severe de limbaj și comunicare – o abordare terapeutică precoce centrată pe familie IN DERULARE INSMC  

 

Pe perioada anului 2020 activitatea cercetatorilor din CCSM s-a concretizat prin multiple si variate lucrari stiintifice elaborate in colectiv

Lucrări ştiinţifice în reviste,  indexate în baze de date internaționale (BDI) (Anexa 1.2 din evaluare)

nc Titlul Revista / ANUL Autorii
1 Cultural aspects of play. Implications for the psychological evaluation and therapyof children diagnosed with autism spectrum disorder Romanian Journal of Medical Practice

2020

C. S. Psih. Vărăşteanu Raluca,C. S. Psih. Stanescu  Botan Dana,Dr. Psih. Ionuţiu Dafina, Dr. Kozma A.

 

 

Capitole de carte  (Anexa 1.7.B – din evaluare)

  Titlul codul ISBN/ ANUL Editura/Conferința Autorii
 

1

“Aspecte culturale ale jocului. Implicatii in evaluarea psihologica si terapia copiilor diagnosticati cu tulburari din spectrul autist” Capitol predat în 2020,

în curs de apariție

Volumul “Antropologie si traditii – Coordonatori A. Kozma, C. Glavce, C. Bălăceanu-Stolnici, Ed. Academiei Române C.S.Psih. Vărășteanu, R., C.S.Psih. Stănescu Boțan, D., C.S.Psih. Constantin, V., Dr.Psiholog Ionutiu D.
 

2

“Managemntul psihologic in adaptarea parintilor la diagnosticul de tulburare din spectrul autist” 2020

 

 

Volumul “Antropologie si management” – Coordonatori:

A. Kozma, C. Glavce,

C. Bălăceanu-Stolnici

Constantin, V., Ionutiu, D., Vărășteanu, R.,  Stănescu Boțan, D.
 

3

“Electronic screen time ca factor de risc în dezvoltarea copilului”

 

2020 Volumul Antropologia Mileniului III, – Coordonatori A. Kozma, C. Glavce, C. Bălăceanu-Stolnici, Ed. Academiei Române C.S.1 Dr.Psih. Rădan, M., C.S.Psih. Constantin, V., C.S.Psih. Vărășteanu, R.,  C.S.Psih. Stănescu Boțan, D.

 

Comunicări științifice prezentate la conferințe cu participare internațională – volum de rezumate

  Titlul codul ISBN / ANUL Editura/Conferința Autorii
1 Tulburările severe de limbaj și comunicare – o abordare terapeutică precoce centrată pe familie. Aspecte psihologice și relatia terapeutică online în contextul
pandemiei SARS – CoV – 2
Decembrie 2020 Zilele Anuale ale Institutului National pentru Sanatatea Mamei si Copilului “Alessandrescu – Rusescu” C.S. Psih. Stănescu Boţan Daniela

C. S. Psih. Vărăşteanu Raluca

 

 

 

Comunicări științifice prezentate la conferințe cu participare națională

Nr.crt. Titlul Codul ISBN sau ISSN  / ANUL Volum/Rezumat Conferința Autorii
 

1

Boli rare asociate cu afecţiuni neuropsihice şi aspecte psihologice privind adaptarea părinţilor la boala copilului  

Februarie 2020

Simpozionul INSMC “Ziua Bolilor Rare” C.S.Psih. Stănescu Boţan Daniela; C.S.Psih. Vărăşteanu Raluca;Dr.Psih. Ionuţiu Dafina

C.S.Psih. Constantin Viorela

C.S.1 Dr.Psih. Rădan Miruna

 

Participare efectiva la Evenimente Stiintifice Internationale

Nr.crt. Evenimentul stiintific ANUL Organizator
 

 

1

Conferinta Internationala “Sanatatea perinatala – o abordare psiho-socio-medicala”

cv

 

 

2020

Asociația Română de Maternologie, Asociația Franco-Română Bébé-Bienvenu, International Society for Pre- and Perinatal Psychology and Medicine (ISPPM), împreună cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București si Societatea Română de Pediatrie

 

Participare efectiva la Evenimente Stiintifice Nationale cu participare international – volum de rezumate

  Evenimentul stiintific ANUL Organizator
1 Simpozionul “Zilele Fr.I.Rainer” – Antropologie si traditii aspecte biomedicale si socio-culturale in domeniul medical 2020 INSMC, IAFR, Societatea Academica de Antropologie
2 Conferinta “Maternopedia”

 

2020 Asociatia SAMAS
3 Zilele anuale ale Institutului National pentru Sanatatea Mamei si Copilului “Alessandrescu-Rusescu”  

2020

INSMC

 

Participare la procesul de invatamant – este in pregatire un Program de dezvoltare a aptitudinilor de comunicare si managementul conflictului

Participare la Cursuri de Perfectionare, Educatie de specialitate, Formare profesionala.

– Constantin Viorela – 14 cursuri

– Stanescu-Botan Daniela – 8 cursuri

– Varasteanu Raluca – 9 cursuri

Activitatea celor trei cercetatori este completata de apartenenta la divese asociatii pofesionale unde reprezinta ca angajati ai INSMC profesionalismul si experienta dobandita la locul de munca.

– Constantin Viorela – 3 asociatii profesionale

– Stanescu-Botan Daniela  – 5 asociatii profesionale

– Varasteanu Raluca –  1 asociate profesionala

Ca si concluzii a acestui raport al activitatii pe anul 2020 acrcetatorilor din CCSM:

 • Colectiv inchegat ce desfasoara o sustinuta activitate de cercetare stiintifica
 • Implicare in asistenta de specialitate din cadrul Centrului
 • Fructificare eficienta a rezultatelor cercetarii
 • Ar fi benefica completarea si sustinerea prin membri noi a activitatii din CCSM
 • Nu in ultimul rand ar trebui avut in vedere actualizarea dotarii cu calculatoare/laptopuri si anexe multifunctionale – necesare bunei desfasurari a activitatii si gestionarea unei baze de date complexe.