Analize Programare
Buletin pentru analize

Vă rugăm să introduceți codul primit in urma analizelor făcute la INSMC mai jos.

Codul se află pe partea dreaptă al buletinului de analize

Acasă Obligatiile Pacientilor

Obligatiile Pacientilor

Regulamentul de ordine interioară pentru pacienți

Art. 51 Pacienții vor lua la cunoștință de prevederile Regulamentului de ordine interioară care-i privesc și se vor angaja să le respecte prin semnarea consimțământul informat din foaia de observatie.
Art. 52 (1) Regulamentul de ordine interioară al pacienților cuprinde obligaţiile acestora în legătură cu modul lor de comportare pe perioada internării și sunt în legătură cu următoarele aspecte:
• Prezentarea tuturor actele necesare la internare care să ateste calitatea de asigurat și trimiterea de către medicul de familie (exceptînd situațiile de prezentare în regim de urgență).
• Predarea fără întârziere a hainelor şi încălţămintei de stradă la garderoba institutului sau aparținătorului care îl însoțește, îmbrăcarea și purtarea echipamentului de spital (pijama, halat și papuci de casă) pe toată durata internării și numai în interiorul institutului.
• Să ia la cunoştinţă, să înțeleagă și să respecte tratamentul medico-chirurgical explicat de către medicul curant pe care şi-l asumă prin semnătură pe consimțământul informat din foaia de observatie.
• Informarea imediată a medicului curant / asistentei de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării sale de sănătate.
• Respectarea conduitei terapeutice, cooperarea la tratament, intervenţie chirurgicală, etc. iar procurarea de medicamente din afara spitalului să fie permisă numai de medicul curant.
• Pacienții vor avea o atitudine respectuoasă față de personalului (ne)medical din institutie și unt obligaţi să păstreze curăţenia saloanelor, culoarelor şi grupurilor sanitare şi să respecte regulile de menţinere a curăţeniei în instituție și regulile de ordine interioară afişate la locuri vizibile (realizarea igienei corporale, aerisirea sau curățenia în saloane, respectarea liniștii în perioadele de odihnă, nefolosirea telefonului mobil în salon pe timpul vizitelor medicale sau a perioadelor de odihnă, programul de servire a meselor, păstrarea alimentelor alterabile, respectarea regulilor în legătură cu efectuarea vizitelor, achitarea serviciilor cu plată).
• Respectarea integrităţii bunurilor din patrimoniul institutului, inventarul salonului sau a secției şi folosirea cu grijă și corectă a instalaţiilor sanitare, electrice sau de orice fel la dispoziție, în caz contrar obligându-se la plata daunelor produse (personal sau de către aparținătorii și vizitatorii săi).
• În spital sunt interzise consumul alimentelor contraindicate de medicul curant sau a celor alterabile, introducerea și consumul de băuturi alcoolice, fumatul sau jocurile de noroc.
• Repausul la pat pe durata indicată de medicul curant este obligatoriu iar deplasările pentru investigaţii şi tratamente se vor face numai la indicaţia personalului medical. În afara perioadelor stabilite pentru repaus sau a celor de vizită medicală, pacientul se poate deplasa pentru recreere sau cupărături, în curtea interioară a institutului;
• Pacienții au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu ceilalţi bolnavi, evitând încălcarea regulilor de disciplină, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiiţă pe un ton adecvat și imediat ce este posibil, asistentei de salon, medicului curant sau medicului şef de secţie, care sunt obligaţi să asculte şi să rezolve orice plângere.
• Este cu desăvârşire interzisă părăsirea spitalului fără bilet de voie semnat de medicul curant şi aprobat de medicul şef de secţie (inlocuitorul său).
• Plecarea din spital, atunci când starea pacientului o permite, este permisă pentru următoarele motive justificate: ridicarea ajutorului de boală sau a pensiei sau la solicitarea expresă a unor instituţii ale statului.
• În mod cu totul excepţional (calamităţi, chemări ale comisiei de expertiză, probleme familiare sau probleme personale urgente) se pot acorda pacienților invoiri, la propunerea medicului curant și cu aprobarea medicului şef de secţie (inlocuitorul său).
• Pacienții sunt obligaţi să explice membrilor familiilor si sa lămurească pe aparţinători în legătură cu respectarea cu stricteţe a regulilor privind vizitarea pacienților și a dispozițiilor referitoare la obligațiile pacienților pe timpul internării și după externare.
• Să prezinte medicului de familie biletul de ieşire din spital şi scrisoarea medicală primite la externare și să continue efectuării tratamentului la domiciliu (după externare), conform recomandărilor medicului curant.

(2) Prevederile Regulamentului de ordine interioară pentru pacienți sunt aplicabile și aparținătorilor și vizitatorilor acestora, în părțile ce-i privesc.

(3) Drepturile pacienților sunt prevăzute în Legea drepturilor pacientului (Anexa nr. 1).


Conducerea 

Distribuie pe