Analize Programare

SERVICIUL ESTE MOMENTAN INDISPONIBIL

Buletin pentru analize

Vă rugăm să introduceți codul primit in urma analizelor făcute la INSMC mai jos.

Codul se află pe partea dreaptă al buletinului de analize

Acasă Centrul de Sănătate Mintală

Centrul de Sănătate Mintală

Servicii de diagnostic şi intervenţie interdisciplinară pentru copiii cu dizabilităţi.
Despre componentă

Centrul de Sănătate Mintală (CSM) a fost înfiinţat ca un centru model al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru a oferi, copiilor cu dizabilităţi severe şi multiple şi celor cu probleme de sănătate mintală, servicii de diagnostic şi intervenţie multidisciplinară.

A fost primul centru cu acest profil din ţară în care au fost trataţi copii cu autism şi alte dizabilităţi severe, etichetaţi drept irecuperabili, conform standardelor existente înainte de 1989.

CSM  este primul centru în care au fost introduse metode de terapie comportamentală în recuperarea copiilor cu TSA şi copiilor cu dizabilităţi mintale. Aici a fost tradus şi aplicat pentru prima oară în ţară Programul Portage de educaţie timpurie. Au fost dezvoltate programe speciale de recuperare pentru diferite categorii de copii cu dizabilităţi şi s-a înfiinţat prima clasă pentru copii autişti.

CSM este o secţie exterioară a  Institutului National pentru Sanatatea Mamei şi Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, cu sediul în Calea Griviţei 71, sectorul 1, Bucureşti.

Structura spaţiului CSM :

 • 12 cabinete individuale, 2 săli de kinetoterapie, 1 sală pentru activităţi de echipă, 2 holuri primire, 1 fişier, 3 grupuri sanitare
 • Centrul de zi – în clădire anexă, alcătuit din 2 săli de clasă, o sală de kinetoterapie/ joc de mişcare, 1 grup sanitar.

Principiile care se află la baza activităţii CSM sunt:

1) Interdisciplinaritatea

2) Intervenţia timpurie şi

3) Parteneriatul cu familia.

Populaţia-ţintă a centrului este constituită din copii între 0-18 ani cu probleme de etiologii diverse:

 • întârzieri si tulburări în dezvoltarea psihomotorie
 • tulburări de neurodezvoltare
 • tulburări din spectrul autist
 • întârzieri mintale
 • hiperactivitate cu deficit de atentie (ADHD)
 • sindrom Down
 • paralizie cerebrală
 • întârzieri si tulburari de limbaj
 • tulburări de ataşament
 • probleme de adaptare
 • dificultati de învăţare
 • tulburări de tip anxios
 • tulburări de statică vertebrală
 • patologie neromusculară
 • sechelaritate după rahitism
 • picioare strîmbe congenital
 • paralizii de plex brahial
 • torticolis congenital

Echipa multidisciplinară a centrului este formată din: medic psihiatrie pediatrică, medic recuperator, 2  psihologi clinician, 3 psihologi specializați în logopedie, 5 kinetoterapeuţi,1 asistentă socială, 1 instructor educație, asistentă balneofizioterapie, 2 asistenți generaliști, 2 infirmiere.

Serviciile oferite sunt:

 • Evaluare complexă şi diagnostic în echipă
 • Tratament medical de specialitate: neuropsihiatrie şi recuperare medicala
 • Programe de stimulare şi recuperare în domeniile: terapie de dezvoltare, educaţie specială, logopedie, terapie ocupaţională, kinetoterapie, – pentru îmbunătăţirea abilităţilor de cunoaştere, comunicare, socializare, autoservire, mişcare
 • Terapie comportamentală – pentru formarea de abilităţi adaptative şi reducerea comportamentelor dificile
 • Psihoterapie pentru tratarea tulburărilor emoţionale ale copilului
 • Terapie părinte-copil pentru tratarea problemelor relaţionale
 • Consilierea familiei şi instruirea părinților
 • Eliberarea certificatelor medicale pentru încadrarea copilului în grad de handicap.

Parteneriate

 • în cadrul unui acord de parteneriat cu Asociaţia AUTISM Romania, CSM a pus la dispoziţie spaţiul pentru desfăşurarea activității Clubului pentru adolescenţi cu TSA,

Activitatea de cercetare, studii şi proiecte

Cercetarea constituie o direcţie a activităţii CSM care este integrată cu cea de asistenţă medicală. Proiectele desfăşurate au un caracter aplicativ; bazate pe datele rezultate din activitatea practică – programele de intervenţie oferite pacienţilor şi familiilor acestora, proiectele sunt orientate spre depistarea şi studierea diverselor  tipuri de tulburări, adaptarea de tehnici de recuperare specifice pentru diferite categorii de dizabilităţi, implementarea şi validarea de modele de intervenţie noi.

Compartimentele instituției

Psihiatrie pediatrica

Centrul de zi din cadrul CSM a fost înfiinţat ca o alternativă de educaţie şi îngrijire pentru copiii cu diferite dizabilităţi asociate sau severe
Află mai multe

Platforma online se află într-un proces de restructurare.