Analize Programare
Buletin pentru analize

Vă rugăm să introduceți codul primit in urma analizelor făcute la INSMC mai jos.

Codul se află pe partea dreaptă al buletinului de analize

Acasă INSMC in presa “Sănătatea femeilor din regiunea Sud-Muntenia este acum în atenția specialiștilor prin SCCUT”

“Sănătatea femeilor din regiunea Sud-Muntenia este acum în atenția specialiștilor prin SCCUT”

Distribuie pe

Investim în dezvoltare durabilă

”SCCUT-Screening pentru Cancerul de Col Uterin și tratament precoce” – POCU/759/4/9/136812/ 07.08.2020 este proiectul derulat de Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu” București (INSMC) în parteneriat cu organizațiile nonguvernamentale, Asociația “Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii De Gen – FILIA”, Fundația “Renașterea Pentru Educație, Sănătate și Cultură”, Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN.

Scopul principal este promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prin creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate și servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening) diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin pentru 170.001 de femei din regiunea SudMuntenia, dintre care minim 50% aparțin grupurilor vulnerabile.

Astfel, în perioada august 2020 – noiembrie 2023, se vor derula activități dedicate femeilor cu vârsta cuprinsă între 24 și 64 de ani, din regiunea Sud-Muntenia, atât din mediul rural cât și cel urban, in vederea depistarii leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin.

Ne dorim prevenirea și stoparea bolii, încă din faze incipiente, astfel că am prevăzut în cadrul acțiunilor din proiect derularea unei campanii ample de informare și conștientizare a grupului țintă, prin care să invităm femeile, în numar cât mai mare, asigurate și neasigurate, să acceseze serviciile gratuite de screening, în vederea identificării precoce a leziunilor precanceroase de col uterin, diagnosticarea și tratarea incipientă a bolii.

În România, la nivelul regiunii Sud-Muntenia, conform datelor INSP-CNSISP/INS, distribuția incidenței cancerului de col uterin (CCU) la nivel județean în 2017/2018 arată astfel: Argeș27,1/100000, Prahova-35,6/100000, Dâmbovița-23,2/100000,Teleorman-43,7/100000, Giurgiu33,5/100000, Călărați-38,3/100000. Deși CCU este în principal un cancer al femeilor active (incidența cea mai ridicată fiind la grupa de vârstă 55-59 ani), mortalitatea evitabilă reprezintă o componentă importantă în totalul cazurilor de deces prin CCU. Anual se pierd în medie 2.6 ani/100000 femei. Județele din regiunea Sud-Muntenia cu cea mai mare concentrare de ani potențiali de viață pierduți din cauza decesului prematur prin CCU sunt în Călărași – 4,5 ani, Teleorman-3,5 ani, Argeș-3,0 ani. Astfel, în vederea depistării precoce a CCU specialiștii se orientează în aplicarea screeningului CCU în rândul populației feminine cu vârsta cuprinsă între 24-64 ani, ceea ce ajută la prevenția, depistarea, diagnosticarea precoce și tratarea leziunilor precanceroase evidențiate la nivelul colului, contribuind astfel la menținerea stării de sănătate, reducerea îmbolnăvirilor și mortalității în regiunea de implementare a proiectului.

Sunt previzionate rezultate importante cantitativ și calitativ, la nivelul regiunii, care vor aduce schimbări atât în creșterea speranței de viață și a calității vieții femeilor din grupul țintă, cât și în îmbunătățirea intervențiilor medicale, cu un impact pe termen lung. Ne propunem în cardul parteneriatului următoarele ținte:

Ca factor inovator, în cadrul proiectului SCCUT partenerii implicați vor avea o abordare multidisciplinară de acțiune, organizare ca rețea de intervenție, centrată pe pacientele aflat la risc crescut, răspunzând nevoilor medicale, dar și oferirea sprijinului psihologic și asistarea în parcursul de vindecare.

Datele statistice obținute în urma implementării proiectului, precum elaborarea bazelor de date ale screeningului, a metodologiei de intervenție, întocmirea rapoartelor de date ale stării de sănătate a populației feminine, precum și alte instrumente elaborate, vor pune bazele  conceperii de politici de sănătate și proceduri clinice, implicând creșterea capacității programului și asigurarea calității serviciilor precum și dezvoltarea acestora, beneficiile având un impact pe termen lung.

Valoare totală a proiectului este de 50.239.530,81 lei, din care valoarea nerambursabila din FSE este de 42.703.601,19 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 20142020]. 

MANAGER

PROF. DR. NICOLAE SUCIU

Distribuie pe

Platforma online se află într-un proces de restructurare.