Programare
Acasă Programe de sanatate Programe de sanatate finantate de CNAS Program naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

Program naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

Asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice prevenţia şi tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie şi tratamentul cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie;

Criterii de eligibilitate:

1) Hemofilia:

a) bolnavi cu hemofilie şi boala von Willebrand, pentru tratamentul accidentelor hemoragice şi urgenţă;

b) bolnavi cu formă severă de boală, având vârste cuprinse între 1 – 18 ani, pentru tratamentul profilactic al accidentelor hemoragice;

c) bolnavi cu hemofilie cu anchiloze care necesită intervenţie ortopedică şi recuperare postoperatorie;

d) bolnavi cu intervenţii chirurgicale.

2) Talasemie majoră:

a) bolnavi politransfuzaţi (> 20 transfuzii/an);

b) bolnavi cu hemosideroză secundară transfuziei.

 

Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

a) număr de bolnavi cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră: 1.100;

b) număr de bolnavi cu hemofilie care necesită intervenţii chirurgicale majore pentru artropatii invalidante: 30;

c) număr de bolnavi cu talasemie: 200;

2) indicatori de eficienţă:

a) cost mediu/bolnav cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră/an: 25.000 lei;

b) cost mediu/bolnav cu hemofilie cu intervenţie chirurgicală majoră/an: 45.000 lei;

c) cost mediu/bolnav cu talasemie/an: 37.500 lei;

 

 Natura cheltuielilor programului:

– cheltuieli pentru medicamente specifice

Unităţi care derulează subprogramul:

a) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti;

b) Clinica de Hematologie Fundeni; Clinica de Pediatrie Fundeni;

c) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului “prof. Dr. A. Rusescu” Bucureşti;

d) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara;

e) Spitalul Clinic Colţea;

f) unităţi sanitare cu secţii sau compartimente de pediatrie şi hematologie;

g) unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.