Programare

Proiect JAHEE

O nouă acțiune comună privind inegalitățile în materie de sănătate – rezumat

Acțiunea comună viitoare va reprezenta o oportunitate importantă de a realiza în practică recomandările din Comunicarea UE privind solidaritatea în domeniul sănătății în vederea reducerii inegalităților în materie de sănătate și a punerii în aplicare efective a acțiunilor de reducere a acestora.

Dovezile profunde sprijină nevoia de a aborda determinanții sociali ai sănătății – care sunt condițiile în care oamenii se nasc, cresc, trăiesc, lucrează și îmbătrânesc, precum și factorii structurali care dau naștere la aceste condiții. Acestea sunt factorii fundamentali (distali) care creează gradientul social în sanatate si in inechitățile din sănătate – acele inegalități în sănătate care pot fi evitate prin mijloace rezonabile. În special, acestea contribuie la stilurile de viață și la comportamentele care reprezintă factori de risc pentru sănătatea precară dincolo de gradientul social (nutriție, activitate fizică, alcool, tutun). Sunt necesare acțiuni atât asupra determinanților distali cât și asupra celor proximali, pentru a aborda nivelurile actuale ale inegalităților în materie de sănătate.

În ciuda unei preocupări in crestere și a conștientizării în ceea ce privește inegalitățile în materie de sănătate, o analiza a UE privind această chestiune (Marmot, 2013) încă arată un decalaj mare în Europa în ceea ce privește răspunsul politic: în timp ce unele țări au adoptat strategii transversale și integrate pentru a dezvolta  guvernanța angajată si extinsa pentru echitatea în domeniul sănătății, alții încă mai întâmpină dificultăți în măsurarea impactului inegalităților în materie de sănătate sau în planificarea și punerea în aplicare a politicilor de combatere a acestora.

Statele membre nu dispun de aceleași resurse, instrumente sau expertize disponibile pentru a aborda cauzele diferite ale inegalităților în materie de sănătate. O colaborare comună poate colecta și reuni dovezile tot mai numeroase privind mărimea și adancimea inegalităților în materie de sănătate, precum și măsurile care le reduc efectiv. Prin urmare, este esențial să se valorifice expertiza și cunoștințele care au fost dezvoltate în ultimele decenii (cum ar fi in fosta Acțiune privind Echitatea) și alianțele și parteneriatele existente cu părțile interesate relevante la nivel local, regional, național și european, pentru a fi eficiente, a maximiza impactul și a asigura sustenabilitatea.

Prezenta acțiune comună va acorda o atenție specială migranților. Migranții tind să se confrunte cu mai multe dificultăți atunci când încearcă să se bucure de drepturile lor, fie din cauza restricțiilor legale, a barierelor administrative / personale sau a conștientizării drepturilor limitate. Eforturile de reducere a inegalităților în materie de sănătate, în general, vor aduce beneficii și migranților, însă această acțiune comună va avea o preocupare deosebită pentru satisfacerea nevoilor acestora.

Obiectiv general al Actiunii Comune

Îmbunătățirea sănătății și bunăstării cetățenilor UE și obținerea unei echitati mai mari în ceea ce privește rezultatele în domeniul sănătății în toate grupurile societății, printr-o atentie concentrata pe factorii socio-economici determinanți ai sănătății, precum și pe inegalitățile în materie de sănătate legate de stilul de viață pe tot parcursul vieții. O primă prioritate va fi acordată imigrației ca fiind o stare de sănătate precară, iar lipsa accesului la serviciile de sănătate poate constitui un obstacol în calea integrării și a participării în societate. Prezenta acțiune comună vizează:

• să dezvolte politici mai bune la nivel național, regional și local și să îmbunătățească monitorizarea, guvernanța, punerea în aplicare și evaluarea

• să pună în aplicare bune practici și să faciliteze schimbul și învățarea între statele membre

• să identifice factorii de succes, obstacolele și provocările și modalitatea de a le dapasi

• să furnizeze un cadru politic clar, cu un meniu de acțiuni și recomandări pentru adoptarea și implementarea la nivel național, regional și local

Abordarea Generala pentru Actiunea Comuna

Aceasta Actiune Comuna va urma o abordare in trei pasi:

Pasul unu

In timpul primelor sase luni de activitate, un numar de pachete de lucru tematice vor fi responsabile pentru colectarea evidentei despre eficienta actiunilor destinate sa reduca inegalitatile in materie de sanatate intr-o selectie de domenii politice: Conditii de viata si de munca, migratia si coeziunea sociala, accesul la sistemele medicale inclusiv prevenirea bolilor si promovarea sanatatii, monitorizarea inegalitatilor in sanatate; guvernarea pentru echitatea in sanatate in toate politicile.

In aceasta faza, pachetele de lucru tematice vor incepe prin realizarea evaluarilor de tara si propuneri de exemple concrete de politici si activitati pe care Statele Membre le-ar putea implementa pentru a reduce inegalitatile in sanatate pentru fiecare domeniu specific. Prin acest process, vom distinge intre actiuni simple “Low-hanging fruits” (acestea fiind fezabile pentru implementare pe parcursul perioadei Actiunii Comune) si actiuni mai “complexe”, care necesita o abordae mai provocatoare sip e termen lung, dar pentru care inceputul ar putea fi facut in timpul Actiunii Comune.

Pasul doi

In urmatorii doi ani ai Actiunii Comune, Statele Membre participante vor trebui sa puna in practica angajamentul lor de a reduce inegalitatile in sanatate prin actiuni concrete in cadrul Pachetelor de Lucru tematice relevante. Alegerea temelor nationale (sau regionale) va depinde de rezultatele evaluarilor de tara specific: decidentii impreuna cu stakeholderii si expertii vor discuta principalele decalaje, bariere si puncte forte care au caracterizat pana acum abordarea nationala a inegalitatilor in sanatate, precum si analiza specific ape care sunt centrate cele mai promitatoare puncte de intrare si prioritati.

Coordonatorii pachetelor de lucru vor sprijini Statele Membre in acest process, vor facilita schimbul de experienta, vor sugera clustere de tari cu abordari similar etc. in scopul adaptarii mai bune a optiunilor de politica la trasaturile nationale si de a depasi dificultatile care ar putea aparea.

Pasul trei

In cea de a treia faza de sase luni, coordonatorii pachetelor de lucru vor elabora principalele lectii invatate din actiunile desfasurate in actiunea comuna si vor disemina recomandarile si ghidurile aferente catre Comisia Europeana si Statele Membre. Pachetul de lucru despre durabilitate va analiza actiunile “complexe”, va oferi rezultate durabile si transferabile si va sugera cai de a facilita lucrul dincolo de durata de viata a acestei Actiuni Comune. Urmatoarele rezultate sunt prevazute:

Privire de ansamblu asupra pachetelor de lucru

Numar pachet de lucruTitlu si lideri pachet de lucruDescriere
1Coordonarea actiuniiITALIAActiuni intreprinse pentru a gestiona Actiunea Comuna si pentru a se asigura ca este implementata conform planului. Un Contract de Consortiu va fi elaborate pentru a facilita cooperarea. Coordonatorii vor superviza abordarea in trei pasi.
2DisseminareEUROHEALTHNET (TBC)Actiuni intrerpinse pentru a se asigura ca rezultatele si livrabilele actiunii vor fi disponibile grupurilor tinta. Instrumente de comunicare attractive vor fi elaborate si folosite.
3Evaluarea actiuniiNecesar lider pachet de lucruActiuni intreprinse pentru a verifica ca proiectul este implementat conform planului si ca isi atinge obiectivele.
4DurabilitateITALIA (TBC)Actiuni pentru generarea de angajamente politice durabile in abordarea inegalitatilor in sanatate si pentru a evalua planurile de tara si activitatile care vor avea loc dincolo de viata Actiunii Comune.
4bisSanatate si egalitate in toate politicile – GuvernareFINLAND – THLActiuni pentru intarirea capacitatii Statelor Membre, abilitatilor si angajamentelor de elaborare si implementare efectiva si actiuni politice concrete pentru abordarea inegalitatilor in sanatate de la nivel national la nivel local si a aplica Sanatatea si Echitatea in Toate abordarile Politice.
5Monitorizarea inegalitatilor in sanatateSUEDIA – Autoritatea de Sanatate PublicaActiuni intreprinse pentru elaborarea ulterioara a sistemelor de monitorizare a inegalitatilor in sanatate la nivel national in vederea identificarii magnitudinii inegalitatilor nationale in sanatate in cadrul tarilor si a intelege mai bine ce este necesar pentru a provoca la actiune si a evalua efectele masurilor implementate. Coordonatorii vor asigura legaturi utile catre viitoarea Actiune Comuna privind Informatia despre Sanatate. Munca va fi sprijinita de catre un grup central de experti.
6Cadrul de baza al vietii sanatoaseGERMANIA – BZgAActiuni intreprinse pentru identificarea strategiilor si politicile pentru practici bune si promitatoare in cadrele de viata sanatoasa (locuinte, scoli, locuri de munca, centre de asistenta primara) la nivel national regional si comunitar, vizand factori de risc, rezilienta si comportamente in sanatate, pentru a implementa actiuni si a elabora orientari de promovare pentru factorii de decizie si partile implicate.
7Migratia si sanatateaNORVEGIA – Centrul Norvegian pentru Migratie si Sanatatea MinoritatilorCO-LIDER: PORTUGALIA, ITALIA?Actiuni intreprinse pentru a cartografia si a partaja strategii cu referire la migrant si sanatate, in scopul promovarii sanatatii, integrarii culturale si folosirii apropiate a sistemelor nationale de sanatate de catre migrant, inclusiv implicarea utilizatorului si dialoguri interactive. 
8Acces la sanatate universal pentru grupuri vulnerabileNecesar lider pachet de lucruActiuni intreprinse pentru implementarea dovezilor bazate pe recomandari pentru imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile la sistemele de sanatate si alte sisteme care promoveaza sanatatea cum ar fi sisteme sociale, educatie, angajari etc.
Distribuie pe