Programare

Proiect RENASC

Proiectul îşi propune dezvoltarea unei reţele de colaborare public-privat în vederea dezvoltării de competenţe de analiză a politicilor publice, de a identifica lacune şi a formula politici alternative orientate spre îmbunătăţirea asistenţei în domeniul sănătăţii reproduceri

Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, impreună cu partenerii: Asociaţia PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, Asociaţia SAMAS şi Asociaţia Moaşelor Independente desfăşoară în perioada iunie 2018 – octombrie 2019 proiectul intitulat „RENASC – REţea NAţională de promovare a Sănătăţii reproduCerii prin politici publice integrate”, Cod SMIS 110651, Componenta 1  CP2/2017 – Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice  alternative, Axa prioritară – Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente.

Proiectul  va fi implementat la nivel naţional în perioada 2018-2019 şi este finanţat prin programulOperațional Capacitatea Administrativă 2014-2020, cu o perioadă de implementare de 16 de luni, cu o valoare de 268.204,61 lei.

Proiectul îşi propune dezvoltarea unei reţele de colaborare public-privat în vederea  dezvoltării de competenţe de analiză a politicilor  publice, de a identifica lacune şi a formula politici alternative orientate spre îmbunătăţirea asistenţei în domeniul sănătăţii reproduceri

Problema vitală, urgenţă şi de interes naţional căreia i se adresează proiectul de faţă este declinul demografic şi rata ridicată a mortalităţii materne şi infantile din România. Prematuritatea, greutatea mică la naştere, patologia perinatală sunt factori de risc incriminaţi în mortalitatea infantilă, care la rândul lor pot fi asociaţi în mare măsură cu factori medicali, sociali, educaţionali cu influenţe asupra sănătăţii mamei în perioada preconcepţională, prenatală şi postnatală. Dacă facem referire la perioada de sarcină în România se constată o adresabilitate scăzută la consultaţia prenatală. Printre cauzele de accesibilitate şi adresabilitate scăzute ale serviciilor medicale în domeniul sănătăţii reproducerii menţionăm: insuficienţa suportului comunitar proactive, , lipsa contraceptivelor, întreruperile de sarcină ca urmare a insuficienţei programului de planing familial şi a educaţiei pentru sănătate, barierele, inclusiv de ordin financiar în accesul la servicii de specialitate .

Proiectul vizeaza promovarea şi adoptarea unor măsuri şi politici publice care să vină în sprijinul gravidelor, prin creşterea accesibilităţii la servicii şi îngrijiri medicale, debirocratizarea, accesului la servicii, a gravidei  creşterea informării şi educării sexuale cresterea adresabilitatii la screeningul preconcepţional şi prenatal.

Sistemul de sănătate în întregul lui nu face faţă întrutotul acestor cazuri, existând o mare deficienţă de norme legislative.

Caracterul inovativ al proiectului este reprezentat de :

Activităţile INSMC în cadrul proiectului:

Rezultate:

Contact

Coordonator tehnic P1 Prof. Dr. Dumitru Matei 

e-mail: renasc@insmc.ro 

tel: 021.242.97.19 

Site proiect: https://renasc.partnet.ro/

Distribuie pe