Programare

Deşi mortalitatea infantilă a scăzut în ultimele două decenii – de la 24 de decese la mia de naşteri în 1994, la 8 la o mie de naşteri în anul 2015 – aceasta rămâne un capitol nefericit pentru România. Ţara noastră ocupă încă primul loc în Uniunea Europeană, cu o rată a mortalităţii infantile mai mult decât dublul mediei europene, din cauza factorilor socio-economici legaţi de sărăcie şi a lipsei accesului la servicii medicale, împreună cu deficienţe serioase în furnizarea serviciilor medicale, în special în asistenţa medicală primară şi comunitară. În fiecare an, aproximativ 1.500 de copii sub vârsta de 1 an pierd lupta pentru viaţă (conform datelor Centrului Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică). La fiecare 6 ore, un copil mai mic de un an moare, iar cele mai multe decese se înregistrează în rândul prematurilor. Nou-născuţii cu o greutate mai mică de 2.500 de grame prezintă cel mai mare risc de mortalitate infantilă. Greutatea mică la naştere este dată de mai mulţi factori, printre care: malnutriţia sau starea de sănătate precară a mamei, dar şi lipsa controalelor prenatale şi a planificării familiale.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul 1

Crearea și operaționalizarea de instrumente necesare pentru personalul de specialitate cu responsabilități în îngrijirea nou-născutului și a sugarului cu risc crescut de îmbolnăvire și deces, în vederea standardizării intervențiilor medicale dovedite eficace și eficiente, prin dezvoltarea a 5 noi programe de formare profesională, precum și prin revizuirea și aplicarea a 5 ghiduri de practică medicală din domeniul vizat.

Astfel, vor fi dezvoltate 5 noi programe de formare profesională care vor permite modernizarea serviciilor medicale și furnizarea acestora la standarde unanim cunoscute: 

1. Asistență medicală pentru nou-născuți în perioada neonatală,

2. Diagnostic și terapie modernă în principalele afecțiuni ale nou-născutului și sugarului

3. Îngrijirea nou-născutului și sugarului în practica medicului de familie în comunitate

4. Asistență medicală de urgență și nursingul nou-născutului în sala de nașteri, rooming-in (salon mamă-copil), secția de nou-născuți și

5. Nou-născutul şi sugarul de vârstă mică – nursing, consiliere, nutriție, intervenție medicală de urgență.

Totodată vor fi revizuite și actualizate 5 ghiduri de practică existente, cu referire la:

1. Stabilizarea funcțiilor vitale ale nou-născutului și sugarului în vederea transportului,

2. Diagnosticul și managementul insuficienței respiratorii la nou-născut și sugar,

3. Nutriţia nou-născutului și sugarului,

4. Managementul în convulsiile nou-născutului și sugarului,

5. Reechilibrarea hidroelectrolitică în sindroamele de deshidratare acută la nou-născut și sugar.

Recomandările ghidurilor vor fi întroduse în practica curentă, atât în spital, cât și la nivelul medicilor de familie, astfel încât lanțul de îngrijiri să fie standardizat, unitar și de calitate.

Obiectivul 2

Îmbunătățirea nivelului de competențe în ceea ce priveşte serviciile de prevenție a îmbolnăvirilor și particularitățile îngrijirii copilului cu greutate mică la naștere și a sugarului în general, pentru 810 profesioniști din sectorul medical, încadraţi în una dintre următoarele categorii:

Copiii cu greutate mică la naștere necesită îngrijiri speciale mai ales în perioada neonatală precoce, îngrijiri care presupun tehnologii complexe, dar și abilități deosebite ale personalului medical. Programele de dezvoltare profesională furnizate prin intermediul proiectului vor raspunde evoluției foarte rapide a cunoștințelor și practicilor în îngrijirea nou-născutului și în special a nou-născutului prematur, precum și turn-over-ului mare al personalului în serviciile de nou-născuţi (fluctuației de personal).

Cursurile vor fi orientate spre informație facilitată către participanți și studii de caz, existând o mare cerere pentru instruire aplicată, nu doar teoretică.

Mai mult, 120 de membri ai grupului țintă vor participa la schimburi de experiență și bune practici, dobândind astfel noi competențe tehnice care vor diminua diferențele teoretice și metodologice existente în practica medicală.

Distribuie pe